Принципни схеми и названия в механическите часовници

На фиг. 5 е представена схема на непреносим махален часовник с несвободен ход и двигател с тежести.

Тежестта 1 пада надолу под влияние на собственото си тегло и завърта оста на барабана 2 чрез струната, която от единия си край е прикрепена за барабана, а от дтругия за тежестта.

Neprenosim mahalen chasovnik

Фиг. 5. Схема за непреносим махален часовник с несвободен ход

На оста на барабана е неподвижно закрепено барабанното колело 3, което се зацепва с пиньона 4 на междинното колело 5. Пиньонът и зъбното колело са закрепени неподвижно на една ос.
1. Зъбно колело c по-малко от 15 зъба. В някои часовници това зъбно колело липсва.
Междинното колело се зацепва с пиньона 6 на централното колело 7, оста на което е разположена в центъра на механизма. Централното (средно) колело 7 се зацепва с пиньона 8 на посредното колело 9, а то от своя страна — с пиньона 10 на секундното колело 11. Пиньо- нът 12 на ходовото колело 13 е последно зъбно колело и чрез своеобразните зъби на ходовото колело предава посредством анкъра 14 движението от двигателя и предавателния механизъм на регулатора-махало 15 за поддържане на колебателното му движение. Връзката на анкъра с махалото е осъществена чрез вилката 20, неподвижно закрепена на оста 21 на анкъра. Вилката обхваща пръта 22 на махалото и при движение на анкъра под налягането на зъбите на ходовото колело махалото се отклонява на определен ъгъл. Предавателното число от барабана до средното колело е така подбрано, че оста на средното колело да се върти със скорост 1 оборот за 1 час (60 минути).

Prenosim Chasovnik s regulator, balans i ankyrov hod

Фиг. 6 Схема на преносим часовник с регулатор, баланс, анкъров ход и пружинен двигател

При въртенето се увлича и минутният пиньон (карамфилът) 16 с втулката, на която е закрепена минутната стрелка. Минутният пиньон се зацепва със зъбите на делителното колело /7, а пиньонът 18 — с часовото колело 19. Върху втулката на последното е закрепена часовата стрелка, която прави един оборот за 12 часа. На фиг. 6 е представена схема на преносим часовник с регулатор баланс със свободен швейцарски анкъров ход и с пружинен двигател.

За източник на енергия служи пружината 1 в барабана 2 с барабанното колело; пружината се навива върху барабанната ос 3. Следват зъбни зацепления на колевата система, а именно средното колело 4, посредното колело 5, секундното колело 6 и ходовото колело 7.

Ходовото колело посредством анкъра 8 отпуща периодически импулси за поддържане колеба-телното движение на регулатора баланса 9 със спиралната пружина 10. Навиването на двигателя се осъществява чрез навивателния ключ (ремонтоар с коронка) 11, ремонтоарните колела 12 и навивателните колела — коронно 13 и барабанно 14.

В часовниковите механизми, за да се спести място, зъбните ко¬лела не се разполагат в права линия, както е показано на схемата. Понякога към конструкцията на часовниковия механизъм се включват и някои други спомагателни механизми, които удовлетворяват известни изисквания, а именно:

– биещ механизъм — в стенните, градските и кулните часовници, а понякога и в часовниците за маса и джобните часовници.

-будилников механизъм — в часовниците за маса.

– механизъм за музика—в часовниците тип „жокер“ към звънчевия механизъм се прикачват латерни, които изпълняват различни мелодии.

– контактни и сигнални приспособления — при сигналните часовници във фризьорството, физиотерапията, светлинните инсталации, контролните часовници и др.

– хронографен механизъм — в часовниците-хронографи, които могат да отчитат до 0,01 сек и да регистрират интервали от времето. Същите са приспособени и за отчитане на редица величини ъглова скорост, линейна скорост и др.

– календарен механизъм — в часовниците-календари. Чрез система зъбни колела стрелковият механизъм е приспособен да отчита дните и месеците, а понякога и лунните фази.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>