Основни принципи за измерване на времето

За часовницитеПонятието за време и потребността от неговото определяне е било известно на хората още в древността. Но за да се даде правилна оценка на това понятие, необходимо е то да се разгледа в светлината на диалектическо-материалистическата философия за движението на материята. Светът се развива по законите за движение на материята, която е неделима от понятието за пространство и време.
Измерването на времето е един от елементите на марксистко-ленинското пoзнание за природата и играе важна роля в организацията на производството и културата.
Като основа (единица) за измерване на времето е служило периодическото денонощно завъртване на земното кълбо около своята ос и около небесните светила. Още първобитните хора са наблюдавали смяната на деня с нощта и са се ориентирали за времето. Наблюдаването на небесните тела и тяхното движение дало повод за разпределяне на времето по астрономически път.
Известно е, че всички светила и слънцето изгряват от изток, достигат най-високата си точка, като пресичат меридиана lia на дадено място, и залязват на запад. Преминаването на светилото през мердиана на дадено място се нарича кулминация. Най-високото положение е горна кулминация, а най-ниското — долна кулминация.
Промеждутъкът от време между две последователни горни кулминации представлява едно денонощие.Звезден часовникЗвездно денонощие се нарича промеждутъкът от време между две последователни горни кулминации на дадена звезда. Това време се равнява на времето за завъртането на земята около нейната ос по отношение на дадената звезда. Звездното денонощие е постоянна величина, която се равнява на 23 ч, 56 мин и 4 сек.
Това дава възможност да се построят звездни часовници. Практическо приложение те имат поради явяващата се разлика от около 3 мин и 56 сек от действителното време, но затова пък имат ценно приложение в астрономическите обсерватории за сверяване и калибриране на часовниците по дадена звезда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>