Архив за етикет: двигатели с пружина

Часовникови двигатели с пружина

Пружинният двигател намира широко приложение в почти всички механически часовници. Благодарение на малкото място, което заема, часовниците с такъв двигател имат по-прибрана конструкция. Но най-ценното на пружинния двигател е, че е удобен за преносими часовници Всички джобни и ръчни часовници имат такъв двигател. Той се е наложил и в съвременните модерни стенни, кухненски и за маса часовници.
При този двигател за източник на енергия служи спирално навита еластична пружина с правоъгълно сечение. За направа на същата се употребява специална стомана, която не бива да съдържа примеси от фосфор и сяра, които дават чупливост. Подбраният материал за пружина трябва да има висока еластичност и добри термични свойства.

prujinen dvigatel s nepodvijen baraban

Фиг. 13. Пружинен двигател с неподвижен барабан:

Срещат се две разновидности на пружинния двигател:
1. Пружинен двигател без барабан.
2. Пружинен двигател с барабан.
Първият вид е с по-просто устройство. Единият край на пружината е закрепен неподвижно за тялото на часовника, а другият край — за оста на барабанното колело. При такова устройство липсва барабан и пружината се развива свободно и ексцентрично към една страна. Неудобството при него е, че заема по-голямо пространство, маслото от пружината се разлива по целия механизъм, осите и лагерите се износват много бързо. Употребява се в будилници и някои по-прости стенни часовници.При по-прецизните и качествени часовници — стенни, за маса, ръчни и джобни — пружинният двигател е с барабан — металически цилиндър с капак, и навивателна ос на механизма. От своя страна пружинните двигатели с барабан се подразделят на:
1. Пружинен двигател с неподвижен барабан.
2. Пружинен двигател с въртящ се барабан.
Пружинният двигател с неподвижен барабан има следното устрой-ство (фиг. 13)
*Барабанът се закрепя неподвижно за една от платините (основите на часовника) с винтове и се затваря с капачката 2. За стената л на барабана с единия си край е закрепена пружината 4, а другият й край се навива върху оста на барабана 3, която в единия си край има квадрат за навиване с ключ. При навиването барабанната ос се върти надясно. Барабанното колело 5 стои неподвижно през време на навиването, а спирачният палец 6 пропуща навивателното колело с наведени зъби (храповик) 7, поставено неподвижно върху барабанната ос.

prujinen dvigatel s podvijen baraban

Фиг.14. Пружинен двигател с подвижен барабан

Под действие на навитата пружина барабанната ос се връща назад и навивателното колело с един от наклонените си зъби опира на спирачния палец и увлича барабанното колело.
През време на навиването обаче барабанното колело е неподвижно, лишено от двигателен момент, коетб причинява спиране на механизма. Този сериозен недостатък ограничава употребата на пружинния двигател с неподвижен барабан.
На фиг. 14 е представен пружинен двигател с подвижен барабан. При него е избягнат горният недостатък, поради което той има широко приложение в съвременните часовници. .
Барабанното колело / представлява едно цяло с барабана 2, а с капачката 3 се затваря последният. Вътрешният край на пружината се закрепя на куката 5 на барабанната ос 4, а външният край 6 — за закачката в стената на барабана. На квадрата на барабанната ос е закрепено с винт. Навивателното колело 7, в зъбите на което влиза спирачният палец 8. Мостът и основата са означени съответно с 9 и 10. След навиването барабанната ос остава неподвижна, а барабанът се движи по посока на навиването му. През време на навиването ме-ханизмът не спира — барабанът е в движение и е налице непрекъснат двигателен момент. Този двигател се употребява в ръчните и джобните часовници, към които има допълнителен навивателен механизъм.

prjunen chasovnik sys sedmichen chasovnik

Фиг. 15. Пружинен двигател за седмичен часовник

Като частен случай от тези два вида пружинни двигатели с барабан се явява този при седмичните часовници. На фиг. 15 е представен такъв пружинен двигател с подвижен барабан, а неподвижни са барабанното колело и барабанната ос. Външният край на пружината е закрепена за закачката на барабана 2, а вътрешният край — за закачката на барабанната ос 3 и е неподвижно свързан с барабанното колело 4 (представлява едно цяло). Барабанът е по-голям и по окръжността си има наклонени зъби (като на храпово колело), в които се опира спирачният палец 5. При навиване барабанът се върти и навива пружината около барабанната ос. Спирачният палец и храповото назъбване възпрепятствуват барабана да се върти обратно. По този начин барабанното колело през време на навиването притежава двигателен момент, необходим за задвижване на механизма по подобие на двигателите с подвижен барабан.